Vetenskapliga samfundens delegation inleder samarbete med Grankulla musikfest!

Meddelanden   19.5.2017 10.49   Uppdaterad 19.5.2017 10.51

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har inlett ett treårigt samarbete med Grankulla musikfest. Vetenskap och filosofi har varit en del av musikfestens program sedan grundandet, men genom det nya samarbetet får de en allt större roll på festivalen. Grankulla musikfest ordnas för åttonde gången 28.10–5.11.2017.

Vetenskapliga samfundens delegation är en takorganisation för över 270 vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier vars medlemmar representerar omfattande vetenskaplig sakkunskap inom alla vetenskaper. Den år 1899 grundade delegationens uppgift är att främja samarbetet mellan vetenskapliga samfund och förmedlingen av vetenskaplig information. Med anledning av ett omfattande kontaktnätverk och långvarig erfarenhet är VSD en naturlig partner för att stärka Grankulla musikfests vetenskapsprogram. Som samarbetets vetenskapliga rådgivare fungerar professor Sami Pihlström utsedd av VSD.


Fotograf: Kai Kuusisto

Vetenskap och musik inspirerar varandra på Grankulla musikfest. Man har inte eftersträvat att skilja vetenskapen från det övriga programmet, utan stråkkvartettolkningarna varvas med vetenskapliga och filosofiska samtal. På scenen bl.a. Sara Heinämaa, Minna Lindgren, Eero Tarasti, Folke Gräsbeck, Piia Komsi samt festivalens nya konstnärliga ledare, kapellmästare och violinist Jan Söderblom.

Grankulla musikfests hela program finns på adressen: www.kauniaistenmusiikkijuhlat.fi/sv/program2017

Mer information:

Jessica Jensen, verksamhetsledare, Grankulla musikfest
jessica.jensen@kauniainen.fi, tfn 050 585 3270

Jan Söderblom, konstnärlig ledare, Grankulla musikfest
jan.soderblom@kauniainen.fi, tfn 040 574 7537

Ilari Hetemäki, informationschef, Vetenskapliga samfundens delegation
ilari.hetemaki@tsv.fi, tfn (09) 228 69 227