Vetenskapsdagarnas 2021 program har publicerats – Det för alla öppna vetenskapsevenemanget eftertraktar en allt bredare publik på nätet

Meddelanden   25.11.2020 8.14   Uppdaterad 25.11.2020 8.17

Vetenskapsdagarna ordnas 13–17.1.2021 i sin helhet på nätet. Evenemangets hela program strömmas direkt och kan ses som inspelningar efteråt. Dessutom kompletterar podcaster och videor som publiceras under Vetenskapsdagarna programmet. Programmet för Finlands största vetenskapsevenemang har publicerats på Vetenskapsdagarnas webbsida.

Temat för Vetenskapsdagarna 2021 är Kunskap på gott och ont. Programmet fördjupar sig i det urgamla problemet om gott och ont för människan, samhället och naturen. Kan all kunskap användas för både gott och ont? Vad är det för skillnad mellan kunskap och åsikt? Hur processar vår hjärna ny kunskap? Vilka tjänar kunskapen i framtiden? Om kunskap och dess natur kämpas kontinuerligt. Vetenskapsdagarnas sessioner, paneler, föreläsningar och debatter går på djupet med dessa kamper.

I Vetenskapsdagarnas program framhålls också aktuella ämnen. Under Vetenskapsdagarna 2021 diskuteras bland annat den biologiska mångfaldens betydelse, artificiell intelligens, ändringen i politisk retorik och sakkunnighet under coronakrisen.

Närbild på person vid bärbar dator på vars skärm hen följer föreläsningens lagring på video. I bakgrunden syns publik i föreläsningssalen.
Bild: Aino-Sofia Orjasniemi (Vetenskapsdagarna 2019).

Stadsevenemangen Vetenskapens natt (14.1) och Vetenskapskiosken (15–16.1) samt De ungas dag (13.1), som är riktad till niondeklassister och studerande på andra stadiet, kompletterar Vetenskapsdagarnas program. Vetenskapens natt och De ungas dag genomförs i huvudsak på nätet, men Vetenskapskiosken som ordnas för första gången byggs upp i centrumbiblioteket Odes aula. Vid kiosken hörs korta infosnuttar om matkultur, matproduktion och matens miljöpåverkan. Om det i januari inte går att ordna ett fysiskt evenemang, flyttas Vetenskapskiosken till en senare tidpunkt.

En del av Vetenskapsdagarnas program har filmats direkt på nätet från och med år 2009. Nästa januari blir det mera än tidigare för nätpubliken att se, då evenemangets hela program strömmas. Utöver ett bredare programutbud har det skapats kanaler åt nätpubliken för deltagande i diskussion. Med hjälp av en meddelandevägg kan publiken skicka frågor och kommentarer till talarna. Via nätet kan alla vetenskapsvänner delta i evenemanget.

För Vetenskapsdagarnas arrangemang ansvarar Vetenskapliga samfundens delegation, utöver vilken Finska kulturfonden, Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten, Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland hör till arrangörerna. Vid sidan av dessa värdorganisationer är Forskningsinformation rf, Konestiftelsen och Helsingfors universitet, som erbjuder utrymmena för Vetenskapsdagarnas bruk, Vetenskapsdagarnas centrala stödjare och samarbetspartners.