Ansökan om understöd för vetenskaplig publikations- och internationell verksamhet 1-30.9.2021

Nyheter   6.9.2021 10.00   Uppdaterad 16.9.2021 7.06

Under september kan de vetenskapliga samfunden ansöka om understöd för samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet för år 2022. VSD delar ut statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning och beviljas för ett år i taget. VSD:s styrelse fattar beslut om understöden i februari 2022.

Ansökningsblanketten öppnas 1.9 och är öppen fram till 30.9.2021 kl. 23.59. Det lönar sig att lämna in ansökan i tid och beakta att tekniskt stöd och rådgivning fås bara under vardagar kl. 9–16. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningsblanketten och anvisningar finns på VSD:s understödssidor.

Samfund som ansöker om understöd för första gången ska registrera sig i ansökningstjänsten. Om ett samfund som registrerat sig tidigare har glömt sitt lösenord, kan lösenordet återställas på tjänstens inloggningssida.