En understödspost för öppna vetenskapstidskrifter av modellen diamant

Nyheter   16.4.2024 9.48   Uppdaterad 24.4.2024 15.44

Ett vitt brev med texten avustushaku.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade en höjning till statens publikationsunderstöd för år 2024 som Vetenskapliga samfundens delegation vidareutdelar. Det är fråga om ett pilotförsök, var ett understöd på ungefär 90 000 euro för vidare utdelning riktas till öppna vetenskapstidskrifter av modellen diamant med små intäkter. Ansökningstiden är 5–23.4.2024.

Alla öppna tidskrifter av modellen diamant, alltså tidskrifter som publicerar referentgranskade artiklar omedelbart tillgängliga för alla och inte tar betalt av artiklarnas författare, i vars redovisning av statens publikationsunderstöd år 2023 tidskriftens (inte det utgivande samfundet) alla intäkter är sammanlagt högst 8 000 euro (inkl. erhållet statsunderstöd och samfundets egna stöd), kan ansöka om understöd. Till intäkterna räknas inte projektbidrag av engångskaraktär, till exempel finansiering för digitalisering av äldre nummer.

Understödsposten delas ut bland de behöriga tidskrifterna. Enligt en preliminär uppskattning kan ungefär 1 500–3 000 euro beviljas per tidskrift beroende på antalet behöriga ansökare.

Tidskrifterna ska också endera bruka i publikationen eller tillåta parallellpublicering med någon av följande Creative Commons-licenser: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, CC0 eller CC BY-ND. Om författaren inte kräver användning av någon av de nämnda licenserna, kan tidskriften själv välja licensen.

Stöd kan beviljas åt allmänvetenskapliga samfund och vetenskapspolitiska föreningar som är verksamma i Finland för utgifter för högklassig publikationsverksamhet. De tillåtna användningsändamålen för understödet och de principer som bestämmer användningen är desamma som i statsbidragsansökan hösten 2023. Det kan till exempel användas för att betala skäliga arvoden.

Ansökningstiden för understödsposten är 5–23.4.2024. Klicka här till ansökningsportalen.

I ansökningsblanketten frågas nödvändiga basuppgifter och intäkter i årets 2023 redovisning.

Mer information: Sami Syrjämäki, sami.syrjamaki(at)tsv.fi, (09) 228 69 22