Förbered dig på att föreslå medlem och suppleant till VSD:s styrelse

Nyheter   24.6.2021 13.10   Uppdaterad 10.8.2021 11.21

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) medlemssamfund kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar före höstmötet via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida 11.8‒15.9.2021. Samtidigt ska även en personlig suppleant till kandidaten föreslås.

I VSD:s styrelse frigörs för åren 2022–2024 fyra platser. Medlemssamfunden kan göra sina förslag till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter på förhand innan höstmötet via en webblankett. Webblanketten är öppen på VSD:s webbsidor 11.8–15.9.2021. Dessutom kan kandidater enligt föreningslagen föreslås på plats på mötet, ifall vi kan hålla ett fysiskt möte. Eftersom det är osäkert om mötet kan hållas fysiskt på en plats ber vi att webblanketten används för kandidatnominering. Samfundet bakom förslaget ska delta i höstmötet och bekräfta sitt förslag.

Mer information om att göra förslag kommer i augusti på VSD:s webbsidor och i medlemsbrevet som skickas till medlemssamfunden. Tilläggsinformation ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi).