Månadens medlemssamfund är Finnish Bone Society

Nyheter   1.7.2019 9.51   Uppdaterad 4.8.2020 9.27

Finnish Bone Society (FBS) strävar efter att främja benforskning i Finland. Som vetenskaplig organisation stöder FBS unga forskares nätverkande och vetenskapliga arbete. Dessutom fungerar den som expertorganisation under Osteoporosförbundet i Finland och erbjuder områdets nyaste forskningsinformation även för patientorganisationers bruk. Viktiga årliga evenemang och uppgifter är benforskningssymposierna och valet av en vetenskaplig publikation som förtjänar forskningspriset.

FBS är grundat år 1989 som en gemensam organisation för benforskare för att stöda forskningsarbete. Det konstituerande mötet hölls i samband med Osteoporos-seminariet vid Uleåborgs universitets medicinska fakultet, som föreningen Duodecim ordnade för allmänheten. I mötet deltog Esko Alhava, Ilkka Arnala, Olli Simonen, Christel Lambert-Allardt, Tapani Sura och Kalervo Väänänen. Trots sitt namn är FBS:s verksamhet inte begränsat till bara Finland, utan också forskare med utländsk bakgrund är välkomna med. Föreningen har även medlemmar i bland annat Sverige. Föreningen är kompanjonmedlem av European Calcified Tissue Societyn (ECTS) och associerad medlem av International Ostoporosis Foundationin.  

FBS:s viktigaste evenemang

I hemlandet ordnar FBS varje år ett symposium för områdets forskare, som erbjuder dem möjligheten att dela den nyaste kunskapen och ger doktorander chansen att presentera sina forskningsresultat – och må hända att den bästa presentationen belönas! Symposiet har ordnats fyra gånger i sträck på båten för att också de svenska kollegorna har lätt att komma dit. Nästa vår kanske symposiet ordnas i Vetenskapernas hus.

Ett av organisationens största ansträngningar var arrangerandet av symposiet XXVII European Symposium on Calcified Tissues i Tammerfors 6–10 maj 2000. Denna symposieserie (nuförtiden ECTS-symposium) är fortfarande det viktigaste internationella forskningsevenemanget inom disciplinen i Europa. Ett annat av FBS ordnat större symposium var Kuopio Bone Symposium, som ordnades i Kuopio år 2015 tillsammans med forskningsprojektet OSTPRE (Osteoporosis Risk Factor and Prevention study). Då firades också FBS:s och OSTPREs 25 år, som uppnåddes år 2014.

Evenemangen som FBS ordnar erbjuder möjlighet till nätverkande samt spridande och skaffande av områdets forskningsinformation. Dessutom belönar FBS varje år den bästa forskningen inom området som publicerats i en internationell kollegialt granskad tidskrift. FBS deltar även i Osteoporosförbundets i Finland verksamhet och fungerar som en kanal för att föra fram forskningsinformation till patientorganisationernas och därmed alla medborgares nytta. Man kan bli medlem till exempel via nätsidorna. Medlemsavgiften är 40 € för fullvärdiga medlemmar och för studerande 20 €. Välkommen med som FBS:s medlem!