Månadens medlemssamfund är Suomen väriyhdistys rf (SVY)

Nyheter   1.7.2020 10.12   Uppdaterad 3.8.2020 8.31

Suomen väriyhdistys rf (SVY), som grundades år 2002, är ett kontaktnätverk och en informationskanal för yrkespersoner som använder och undersöker färg i sitt arbete. Föreningens mål är att främja färgforskning, god färganvändning samt att göra finländsk färgkännedom och -kunskap känt i världen. SVY:s viktigaste internationella samarbetsparter är International Colour Association (AIC) samt nordiska färgforskare och systerföreningar.

Medlemmarna av Suomen väriyhdistys (SVY) representerar många olika discipliner såsom färg- och materialforskning, bildkonst, textilkonst, formgivning, arkitektur, konstpedagogik, konservering, psykologi och ljussättning. För närvarande har föreningen cirka 50 medlemmar. Suomen väriyhdistys är medlem av International Colour Association (AIC). AIC ordnar årligen vetenskapliga konferenser och forskargruppverksamhet, i vilka SVY:s medlemmar kan delta.

Föreningens medlemmar Kati Winterhalter, Harald Arnkil, Nina Laaksonen, Saara Pyykkö och Kaisli Oksa.
Suomen väriyhdistys medlemmar på AIC 2018-konferensen i Lissabon. Från vänster: Kati Winterhalter, Harald Arnkil, Nina Laaksonen, Saara Pyykkö och Kaisli Oksa. Bild: Tien-Rein Lee.

Suomen väriyhdistys ordnar bland annat exkursioner och evenemang

Suomen väriyhdistys´ verksamhetsformer är medlemskvällar, seminarier, exkursioner och evenemang. I juni förra året ordnade föreningen studiebesök till Villa Mairea i Norrmark som Alvar Aalto planerat, och till ’Keräilijän katse’-utställningen på Björneborgs konstmuseum som bygger på Arto Jurttilas samling. Senare på hösten bekantade sig SVY:s medlemmar med Amos Rex-museet.

Föreningens medlemmar framför Villa Mairea.
Föreningens medlemmar på exkursion till Villa Mairea i juni 2019. Bild: Harald Arnkil.

Som en liten förening strävar Suomen väriyhdistys att ordna evenemang i samarbete med olika aktörer. På hösten 2018 ordnades tillsammans med Aalto-universitetets Experience Platform evenemanget Experience Colours! på Esbo Stadsteater. På våren var SVY med i Color Color-evenemanget om färg i film som Aalto-universitetet och det nationella audiovisuella arkivet KAVI ordnade på Kino Regina.

Suomen väriyhdistys har ingen egen publikationsverksamhet, utan SVY:s medlemmar publicerar i andra kanaler. Några medlemmar är även med i Aalto-universitetets färgforskargrupp, Aalto Colour Research Group (CRG), och förbereder doktorsavhandlingar om färg.

Suomen väriyhdistys utdelar årligen Iiris-priset

Suomen väriyhdistys belönar årligen ett verk, ett evenemang eller en person med Iiris-priset. Med priset lyfts fram färgens betydelse som en upplevelse, en faktor i den visuella miljön eller ett forskningsobjekt, eller belönas personer för deras livsverk bland färg.

Pirjo Holmberg håller årets 2020 Iiris-pris. Harald Arnkil står bredvid.
Årets 2020 Iiris-pris fick forskaren och översättaren Pirkko Holmberg för den finska översättningen av Johann Wolfgang von Goethes verk Zur Farbenlehre (fi. Värioppi, sv. Till färgläran). På bilden till vänster Pirkko Holmberg, till höger SVY:s vice ordförande Harald Arnkil. Bild: Hannele Kumpulainen.

Suomen väriyhdistys är väldigt glad över att ha antagits som VSD:s medlemssamfund i mars 2020, vilket hoppas öka samarbetet mellan olika områden och personer. Alla vetenskapare, konstnärer eller lärare och studerande som jobbar med färg kan ansluta sig som medlem i Suomen väriyhdistys.

Läs mera om Suomen väriyhdistys på föreningens egna webbsidor och Instagram. Samfundet har också en Facebooksida som är ämnad för medlemmar för facklig diskussion. Mer information om att bli medlem ger också medlemssekreterare Noora Yau noora.yau(at)aalto.fi eller ordförande Saara Pyykkö saara.pyykko(at)aalto.fi.