Månadens medlemssamfund är Finska litteratursällskapet i Viborg

Nyheter   2.2.2021 9.51   Uppdaterad 1.3.2021 9.33

Finska litteratursällskapet i Viborg (Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, VSKS) är grundat år 1845. Föreningen ordnar föreläsningar och föredrag och stöder forskning om Viborg.

Syftet med Finska litteratursällskapet i Viborg är att sprida kännedomen om Viborg. Föreningen ger ut den referentgranskade publikationsserien Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita och upprätthåller webbplatsen Wiipuri.fi, där den publicerar olika fritt tillgängliga digitala material med anknytning till Viborg. Föreningen stöder också digitaliseringen av gammal viborgsk litteratur för Nationalbibliotekets samling Bibliotheca Wiburgensis.

Människor och hästvagnar på torget. En rund, vit byggnad syns i bakgrunden.
Folk på Salutorget i Viborg år 1935. Bildkälla: Wiipurin arkistoyhdistys/Wiipuri.fi.

Föreningen ordnar föreläsningar och föredrag och stöder forskning om Viborg genom att bevilja små stipendier eller stödfinansiering för arkivresor, materialinsamling och högklassiga publikationsprojekt.

Folk sitter och lyssnar på en föreläsning.VSKS arrangerar årligen en temadag för forskning om Viborg, då de senaste rönen på området presenteras. Bild: Tuula Rantala.

Historia 

Finska litteratursällskapet i Viborg grundades 1845 för att bedriva upplysning i egenskap av systerförening till Finska litteratursällskapet. Under sina första decennier gav sällskapet ut bland annat skolböcker på finska och dagstidningen Otava (1860–1863) och drev en finsk skola för fattiga barn i Viborg. Diktaren J.H. Erkko var långvarig lärare vid den här så kallade Wilkeska skolan.

Handskriven text.Finska litteratursällskapet i Viborgs stiftelseurkund. Bild: Eemeli Nieminen.

År 2020 firade sällskapet sitt 175-årsjubileum med temat ”Kunskap, vetenskap, upplysning”. I jubileumsårets program ingick bland annat resandet av en gravvård i Viborg över Jaakko Juteini (Jacob Judén) (1781–1855), sällskapets stiftande medlem, magistratssekreterare och författare, samt instiftandet av ett pris uppkallat efter honom. Det första priset på 10 000 euro tilldelades tf. professor Janne Saarikivi.

Publikationsverksamhet

Ämnesområdet för Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita är Viborgs stads- och kulturhistoria. Publikationerna placerar Viborgs kosmopolitiska kulturkrets och hela östra Finlands historia i kontexten av Östersjön och dess närområden. I serien, som i Publikationsforum-klassificeringen ligger på nivå 1, utges vetenskapliga artiklar om forskning inom historia och litteratur, arkitektur och andra konstarter.

Helheten ”Viipuri, kulttuurin kaupunki” (Viborg, kulturens stad) består av sex delar. Den avslutande publikationen 23, Diasporan Viipuri (Diasporans Viborg), utkommer i mars 2021. En del av artiklarna i serien kommer att utges också på ryska under 2021–2013.

Efter ett halvt års embargo blir nya publikationer fritt tillgängliga på både webbplatsen och tjänsten Journal.fi. Även äldre publikationer finns i digital form på både webbplatsen Wiipuri.fi och sällskapets webbplats. På dem kan man läsa såväl VSKS äldsta publikationer från1800-talet, som till exempel Jaakko Juteinis Kootut teokset I–II, (Jacob Judéns Samlade verk I–II), som föreningen gav ut 2009.

Fem publikationer på ett bord.Helheten ”Viipuri, kulttuurin kaupunki” (Viborg, kulturens stad) utges under åren 2016-2021. Bild: Sanna Supponen.

Medlemskap

Föreningen har cirka 180 medlemmar. Man anhåller om medlemskap genom att skicka en fritt formulerad ansökan och en kort cv till föreningens ordförande eller sekreterare. På VSKS webbplats finns kontaktuppgifter och mera information och föreningens verksamhet (på finska).

Svensk översättning: Ditte Kronström

Sällskapets logo.