Månadens medlemssamfund är Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande

Nyheter   3.2.2020 11.20   Uppdaterad 28.12.2021 14.25

Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande rf (KaVa), grundad år 1980, är en vetenskaplig förening ämnad för alla forskare och aktörer inom gerontologi. Föreningen som är mer familjärt känd som KaVa firar i år sitt 40:e jubileumsår. Föreningens verksamhetsidé är att främja förutsättningarna för ett gott åldrande och ökning av kunskap angående åldrande, samt öka samarbetet mellan dem som jobbar med frågor kring åldrande.

En av de mest konkreta aktiviteterna av KaVa är ordnandet av olika seminarier. KaVa ordnar årligen dagsaktuella seminarier som anknyter till åldrandeforskningens teman. Dessutom deltar den i ordnandet av den största gerontologikongressen i Finland, som hålls med tre års mellanrum. I år ordnas kongressen i mars i Jyväskylä med temat ”Min ålderdom”. I samband med kongressen utdelas föreningens gradupris till en studerande som med sitt examensarbete på ett förtjänstfullt sätt främjat KaVa:s verksamhetsidéer. Föreningens fyra årtionden till ära ordnades ett festseminarium i december 2019 tillsammans med KaVa:s långvariga samarbetspartner Äldreinstitutet. Seminariets teman var det åldrande samhället, förutsättningar för ett gott liv och delaktiggörande forskningsmetoder inom åldrandeforskning. Efter festseminariet ordnades ett öppet publikevenemang i Tankehörnan, där forskare utmanade myter angående åldrande. Både festseminariet och Myyttejä vanhuudesta-evenemanget samlade en stor deltagarmängd.

Deltagare lyssnar på seminarieföredrag.
Myyttejä vanhuudesta-evenemanget ordnades i Tankehörnan som en del av KaVa:s 40-årsfestseminarium. Bild: Vilhelmiina Lehto-Niskala.

KaVa bedriver också internationellt samarbete och hör till exempel till det år 1976 grundade nordiska samarbetsnätverket The Nordic Gerontological Federation (NGF). Nätverkets mål är att stöda och uppmuntra till forskning inom nordisk gerontologi och geriatri, undervisning och utveckling av praktiskt arbete. NGF och dess medlemsföreningar är med och ordnar den nordiska gerontologikongressen (Nordic Congress of Gerontology, NKG), som ordnas vartannat år. I år ordnas kongressen i Reykjavik, Island 3–6.6.2020.

Tidskriften Gerontologia är KaVa:s medlemsförmån

Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande har alltsedan år 1987 utgett den multidisciplinära tidskriften Gerontologia. I tidskriften publiceras både finsk- och svenskspråkiga vetenskapliga artiklar och översikter samt andra artiklar angående åldrande, levnadslopp, äldreomsorg och vård. Utöver ny forskningsdata presenterar tidskriften till exempel utvecklingsarbete beträffande tjänster för äldre och ny litteratur kring tidskriftens teman. Det finns även rum för debatt och kritik om åldrandeforskningen. Från början av år 2011 har Gerontologia även varit Societas Gerontologica Fennica rf:s och Finlands Geriatriker rf:s medlemstidning. Tidskriften utges fyra gånger om året tryckt och på nätet. På nätet är tidskriften öppet tillgänglig omedelbart vid publicering.

Pärmbild på tidskriften Gerontologia.
Gerontologia är en gemensam medlemstidning för tre vetenskapliga samfund. Den är fritt tillgänglig i Journal.fi-portalen.

Föreningens medlemmar får tidskriften Gerontologia hemburen samt information om aktuella evenemang med anknytning till åldrandeforskning via samfundets e-postlista. KaVa ordnar årligen seminarier om åldrandeforskning för sina medlemmar och öppna diskussionstillfällen tillsammans med andra aktörer. Genom att skicka e-post till föreningens medlemssekreterare eller ordförande kan man ansluta sig som medlem och gå med i KaVa:s verksamhet. Kontaktuppgifter finns här. Du kan också följa KaVa via sociala kanaler på Facebook och Twitter.

Sju personer står i rad och ler mot kameran.
En del av KaVa:s styrelse i maj 2019. På bilden från vänster Vilhelmiina Lehto-Niskala, Elisa Tiilikainen, Antti Hämäläinen, Mika Simonen, Veera Koskinen, Saija Karinkanta och Hanna Alastalo.