Månadens medlemssamfund är Hallinnon Tutkimuksen Seura

Nyheter   6.9.2021 15.39   Uppdaterad 30.9.2021 14.08

Hallinnon Tutkimuksen Seura (Sällskapet för förvaltningsforskning) är en vetenskaplig förening vars syfte är att främja förvaltningsforskning i Finland och delta i internationell samverkan inom disciplinen. Sällskapet fyllde 40 år i maj.

Förvaltningsforskning är ett brett samhällsvetenskapligt forskningsområde vari intresset riktas speciellt mot offentliga sektorns ledande och förvaltning, beslutsfattande, förvaltningssystem samt organisationer. Utöver publikationsverksamhet och internationellt nätverkande ordnar sällskapet för medlemskåren och allmänheten olika evenemang i vilka det går att delta på distans.

Fyra personer tittar leende mot kameran.
Hallinnon Tutkimuksen Seuras roterande ordförandeskap är i Vasa universitet till slutet av året. På bilden är medlemssekreterare Hanna-Kaisa Pernaa (uppe till vänster), kassör Jari Autioniemi, sekreterare Laura Perttola (nere till vänster) och ordförande Kirsi Lehto. Bild: Johanna Kalliokoski.

Sällskapet ordnar årligen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät

Sällskapets huvudevenemang är de årliga Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät som ordnas i samarbete med Focus Localis rf. I år fyllde Hallinnon Tutkimuksen Seura 40 år och Focus Localis 50 år, och därför ger Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2021, som ordnas vid Tammerfors universitet i november, en översikt i sällskapens historia och förvaltningsforskningens framtid med rubriken Eilen, tänään ja huomenna. En viktig del av vetenskapsdagarna är de unga forskarnas prekonferens som i år fokuserar på akademisk publicering samt arbetsmotivation. Under dagarna samlas dessutom 12 arbetsgrupper som fokuserar på olika teman, i vilka forskare och de som jobbar inom administration presenterar sina egna undersökningar.
 

Reklambanner för evenemanget.
Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2021 genomförs både på plats och online.

Sällskapets publikationsverksamhet

Sällskapets tidskrift Hallinnon Tutkimus är en högklassig (JUFO-nivå 2) vetenskaplig tidskrift i vilken publiceras tvärvetenskaplig forskning om förvaltning, ledning och organisering. Tidskriften utkommer fyra gånger om året och publikationsspråken är i huvudsak finska och svenska. Jubileumsåret till ära publiceras under hösten ett temanummer på engelska, Artificial Intelligence (AI) in Contemporary Society, som kan läsas öppet på nätet såsom tidskriftens övriga nummer.

Tillsammans med Focus Localis utger Hallinnon Tutkimuksen Seura också artikelsamlingen Hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Verket som utkommer i början av år 2022 har som målgrupp speciellt forskare och högskolestuderande inom disciplinen. Festboken presenteras på vetenskapsdagarna i Tammerfors 18 november.

Pärmar på olika tidskriftsnummer.
Tidskriften Hallinnon Tutkimus fyller 40 nästa år. Medlemmar och prenumeranter får tidskriften tryckt och artiklarna kan läsas öppet i Journal.fi-tjänsten. Bild: Laura Perttola.

Alla intresserade kan ansluta sig till sällskapet

Hallinnon Tutkimuksen Seuras verksamhet är ämnat för alla som är intresserade av förvaltningsforskning samt studerande oberoende av vetenskapsgren och bakgrundsorganisation. På sällskapets webbsidor (på finska) kan man ansluta sig till förvaltningsforskarnas nätverk, och om aktuell verksamhet kan läsas på finska på Facebooksidan och Twitter @HTseura.