Månadens medlemssamfund är Patristiska samfundet i Finland

Nyheter   2.8.2021 10.08   Uppdaterad 6.9.2021 9.49

Patristiska samfundet i Finlands, Societas Patristica Fennica, syfte är att främja patristik, det vill säga forskning om den tidiga kyrkans teologi och liv samt att sprida kunskap om dem i Finland. Samfundet fyller tio år i december.

Ursprungligen fokuserade patristik på forskningen av framstående kyrkofäders teologi och vid kyrkomöten beslutade läror. Den engelska benämningen, Early Christian Studies, skildrar väl utvidgningen av disciplinen. I dag är patristik tvärvetenskaplig forskning i vilken deltar bland annat teologer, antikforskare, arkeologer, historieforskare, filosofer, lingvister och konsthistoriker. Med ökat samarbete skärps bilden av de tidiga kristnas tankar, praxis och omgivning.

I Europa har intresset för forskningsmaterial på andra språk ökat vid sidan av forskning om grekiska och latinska texter. Till exempel forskning om syriska texter är på uppgång.

Samfundets verksamhet

Patristiska samfundet i Finlands huvudevenemang är Symposium Patristicum Fennicum som ordnas årligen. Evenemangets teman har varit bland annat kroppslighet i den tidiga kyrkan, skapande, kyrkofädernas retorik, Heliga Ande och Jerusalem. På grund av coronavirussituationen ordnades Symposium Patristicum Fennicum 2020 som ett hybridevenemang i Vetenskapernas hus. Vid evenemanget talade sakkunniga inom patristik, meriterade professorer samt doktorander.

Samfundet ordnar också föredragstillfällen samt deltar i ordnandet av vetenskapliga konferenser, såsom Forskningsdagar i teologi och religion.

En person i prästmunkdräkt sitter vid en dator.En av talarna vid Symposium Patristicum Fennicum 2020 var prästmunk TD Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen. Bild: Anni Maria Laato.

Vetenskaplig publikationsverksamhet

Föredrag från Symposium Patristicum Fennicum har publicerats i samfundets referentgranskade publikationsserie Studia Patristica Fennica. I serien har utkommit 13 volymer, och i år publiceras tre till.

I publikationsserien har utkommit också översättningar av fornkristna texter och monografier. De nyaste finska översättningarna är Egeria: Matka pyhälle maalle (översatt från latin av Anni Maria Laato 2021), som är en av få bevarade texter skrivna av en antikens kvinna, och Theodoros Abu Qurra: Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta (översatt från arabiska och grekiska av Serafim Seppälä 2020).

En hög färggranna publikationer.Samfundets referentgranskade publikationsserie Studia Patristica Fennica. Bild: Harri Huovinen.

Planer för framtiden

Anställda och medlemmar i olika kyrkosamfund deltar aktivt i Patristiska samfundet i Finlands verksamhet. Som samfundets ordförande fungerar docent Anni Maria Laato, som viceordförande professor Serafim Seppälä och som sekreterare teologie magister Harri Huovinen.

Samfundet firar sin tioårsdag den 9 december 2021 med ett föredragstillfälle som ordnas i Helsingfors och via fjärrförbindelse på nätet. Patristiska dagen, som går in på skapelseteologi, ordnas i maj 2022.

Till samfundets planer för framtiden hör ökandet och främjandet av publikationer, översättningslitteratur samt forskningsarbete inom patristikens olika områden. Alla som är intresserade av patristik är välkomna med i samfundets verksamhet.

Läs mera om Patristiska samfundet i Finland och dess verksamhet på dess webbsidor och Facebooksida.