Månadens medlemssamfund är The Westermarck Society

Nyheter   2.11.2020 10.29   Uppdaterad 1.12.2020 8.25

The Westermarck Society r.y. är en nationell sociologisk förening grundad år 1940. Samfundet grundades för att fortsätta den socialvetenskapliga forskningens tradition som Edvard Westermarck påbörjade samt främja forskning och undervisning inom sociologi i Finland. I år fyller föreningen 80 år.

The Westermarck Society r.y. har fått sitt namn efter Edward Westermarck som anses vara den finländska sociologins fader och som är en av de internationellt mest kända finländska samhällsvetarna. Samfundets officiella namn är The Westermarck Society, men för det mesta hänvisas till Westermarcksamfundet. Westermarck som påverkade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev känd speciellt för sitt arbete kring äktenskapets historia och kristendomens moraluppfattningar. Westermarck är även känd för sina omfattande fältundersökningar i Marocko.

Edvard Westermarck står först i en kö med barn bakom sig. Under bilden finns texten "Radikaalit: Sua Vestermarck me seuraamme".

Karikatyren är tecknad av Birger Federley och den har publicerats i tidskriften Velikullat nummer 7/1907.

Westermarcksamfundets publikationer är Sosiologia och Ilmiö

Westermarcksamfundet har från och med år 1964 utgett den referentgranskade, samhällsvetenskapliga tidskriften Sosiologia. Tidskriftens uppgift är att lyfta fram kritisk diskussion om det finländska samhället, dess uppställning, strukturer och aktuella fenomen.

Tidskriften Sosiologia förankras starkt till det finländska samhället och dess lokala verkligheter – utan att ändå glömma internationella diskussioner – och är således ett speciellt underlag för finländsk och finskspråkig sociologiforskning. Som en allmänsociologisk tidskrift öppnar den på ett brett sätt den inhemska samhällsvetenskapsforskningens aktuella fält genom artiklar, festföreläsningar, allmänna öppningar och bokrecensioner.

Färggranna Sosiologia-tidskrifter staplade på varann.

Tidskriften Sosiologia har utgetts från år 1964. Bild: Birgitta Vinkka.

Till Westermarcksamfundets publikationsverksamhet hör också den år 2018 grundade webbmedian Ilmiö. Ilmiös syfte är att popularisera sociologisk forskning och erbjuda nya sätt att granska samhället på. Skrifterna passar den breda publiken och sättet att ta tag i aktuella samhälleliga frågor gör det sociologiska tänkesättet bekant för läsaren. Ilmiö är jämte Sosiologia ett viktigt underlag för modern sociologisk diskussion.

Samfundet ordnar sociologidagar och Edvard Westermarck-minnesföreläsningar

Till Westermarcksamfundets grundverksamhet hör, utöver publikationsverksamheten, ordnandet av den årliga konferensen Sociologidagarna. Konferensen hålls alternerande mellan sex universitetsstäder. Det samhällsvetenskapliga storevenemanget samlar en stor grupp finländska och internationella forskare från olika discipliner. Följande Sociologidagar ordnas vid Helsingfors universitet 1–12.3.2021.

Sociologidagarna lockar deltagare med högklassiga allmänna föreläsningar, tematiska arbetsgruppsdiskussioner och nätverkningsmöjligheter. För unga forskare har Sociologidagarna traditionellt erbjudit konferensdeltagande med låg tröskel.

För studerande är dagarna ett ypperligt tillfälle att träffa studerande från andra universitet och samtidigt bekanta sig med aktuell diskussion inom samhällsvetenskaplig forskning. Under Sociologidagarna belönar föreningen också årets pro gradu-avhandling, årets sociologiska verk samt årets sociologiska artikel.

Edvard Westermarcks arbete och inflytande lyfter föreningen fram genom att ordna Westermarck-minnesföreläsningar turvis med Antropologiska sällskapet. Nästa Westermarck-minnesföreläsning hålls 26 november 2020. Evenemanget kan följas på distans.

Samfundets övriga verksamhet

Utöver publikationsverksamheten, seminarierna och den årliga konferensen tar samfundet ställning till aktuella vetenskapspolitiska frågor och strävar efter att vara aktiv även i internationella sociologiska föreningar. Samfundet förmedlar information om samhällsvetenskapliga seminarier, evenemang och påverkansmöjligheter åt sina medlemmar.

För studerandemedlemmar har samfundet också egen verksamhet som organiseras av föreningens studerandesektion Westermarck-seuran opiskelijat (WOP). WOP har som uppgift att stärka sociologistuderandes självförståelse i förhållande till disciplinen samt hjälpa dem att integrera sig som en del av vetenskapssamfundet.

Westermarcksamfundet önskar alla som verkar bland eller studerar samhällsvetenskaper, samt andra som är intresserade av sociologi välkomna som medlemmar.

Samfundets logo.