Skicka programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2025

Nyheter   24.4.2024 15.55   Uppdaterad 24.4.2024 15.59

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 9.1.2025 i Helsingfors centrum och Kronohagen. En del av evenemangen direktsänds också på webben.

Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) koordinerar och de vetenskapliga samfunden producerar, är ett av de största evenemangen på Vetenskapens natt. Programsökningen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2025 har börjat. Programförslag tas emot fram till 3.9.2024 via programförslagsblanketten (på finska). Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt tas bara program som VSD:s medlemssamfund producerar.

Tips på att utarbeta programförslag

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program välkomnas såväl föreläsningar och diskussioner som workshoppar och utställningspunkter. Också andra programformat kan fritt föreslås. Programhelheten önskas vara så mångvetenskaplig och mångsidig som möjligt.

När programförslag utarbetas är det bra att beakta att Vetenskapernas hus Vetenskapens natts föreläsningar borde vara högst 25 minuter och paneldiskussioner 45 minuter. Workshoppar kan vara längre. Utställningsborden, vid vilka olika aktörer presenterar sin verksamhet och sitt vetenskapsområde, är i princip öppna för publiken kl. 17.00-21.00.

Två personer tittar på anslagstavlor med information om Vetenskapens natt.

Bild: Jaana Tihtonen.

Tidtabell för programvalen

Om programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2025 meddelas senast 6.9.2024 till alla som har skickat programförslag. Samtidigt skickas Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programutkast med tidtabell åt dem som valts till programmet.

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt fås ofta flera programförslag och en del måste lämnas utanför programmet. En del av förslagen tas med i programmet med förbehållet att programarrangören är redo att förkorta tillställningen. Efter programvalen har de valda samfunden tid fram till 1.11.2024 att komplettera sin programinformation.

Vetenskapliga samfund kan också ordna självständiga evenemang på Vetenskapens natt

Om ett vetenskapligt samfund är intresserad av att ordna ett evenemang på flera timmar så rekommenderar vi att ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt, istället för Vetenskapernas hus gemensamma evenemang. Självständiga programarrangörer ansvarar för såväl sitt program som sitt evenemangs övriga arrangemang, såsom hyrning av utrymme, schemaläggning av evenemanget och eventuell streaming. Utöver dessa plikter har de friheten att ordna ett just sådant evenemang som de själva vill. Självständiga programarrangörer genomgår inte programvalsprocessen. Läs mer om att ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt på evenemangets webbsida.