Snart möjligt att föreslå medlemmar till VSD:s styrelseperiod 2023–2025

Nyheter   14.6.2022 9.22   Uppdaterad 14.6.2022 11.24

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) medlemssamfund kan ge förslag till nya styrelsemedlemmar och suppleanter redan på förhand innan höstmötet. Förslagen görs via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsidor 11.8–15.9.2022.

I VSD:s styrelse frigörs tre platser för perioden 2023–2025. VSD:s medlemssamfund kan föreslå nya medlemmar till styrelsen innan höstmötet. En personlig suppleant för varje kandidat ska också utses. Förslagen görs via en webblankett som öppnas på VSD:s webbsida torsdagen 11.8.2022 och stängs torsdagen 15.9.2022. Samfundet bakom förslaget ska delta i höstmötet för att bekräfta kandidaturen.

Kandidater kan enligt föreningslagen också föreslås på plats på mötet, ifall ett fysiskt möte kan ordnas så som planerat i Vetenskapernas hus onsdagen 21.9.2022. VSD:s styrelse fattar beslut om hur mötet ordnas senast 1.9. Oavsett mötesform önskar vi att så många som möjligt ger sitt medlemsförslag på förhand via webblanketten.

Mer information om kandidatnomineringen och om att göra förslag ges i augusti på VSD:s webbsidor och i medlemsbrevet till medlemssamfunden. Mer information ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi).

Öppnad papplåda fylld med färggranna papper.

Bild: rizki rama28 / Unsplash.