Vem hör till vetenskapliga samfund? Enkät för medlemmar i vetenskapliga samfund och forskare i Finland

Nyheter   10.3.2022 15.11   Uppdaterad 11.3.2022 10.58

Vi vet att det finns nästan 300 vetenskapliga samfund i Finland och att de har cirka 260 000 medlemmar. Men vilka är medlemmarna och vad värdesätter de i vetenskapliga samfund?

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) fortsätter sin undersökning gällande vetenskapliga samfund. De vetenskapliga samfunden är organisationer som främjar spridningen av vetenskap och forskningsbaserad kunskap, och de utger till exempel tidskrifter och böcker och ordnar olika evenemang med anknytning till forskning. Med denna enkät kartlägger vi de vetenskapliga samfundens medlemskårs bakgrunder och orsaker till medlemskap. Dessutom undersöker vi användning av vetenskapliga tidskrifter.

Om du är medlem i ett vetenskapligt samfund eller jobbar som forskare hoppas vi att du kan ägna en stund åt att besvara vår enkät. Genom att svara på enkäten ger du värdefull information om medlemskapet i just ditt vetenskapliga samfund eller om varför du inte är medlem. Varje svar är viktigt. Vi ber personer som är verksamma i vetenskapliga samfund att förmedla meddelandet om enkäten till samfundets medlemskår. Begäran att vidareföra enkäten till medlemmarna har även skickats per e-post till VSD:s medlemssamfunds kontaktpersoner.

En person håller ett förstoringsglas framför ögat, text "Vem hör till vetenskapliga samfund? Enkät for forskare & medlemmar. ."

Bild: Houcine Ncib / Unsplash och VSD.

Frågeformuläret finns tillgängligt på finska, svenska och engelska, men man kan även lämna de öppna svaren på andra språk. Enkäten är öppen till 31.3.2022 (svarstiden förlängdes från det tidigare 15.3).

Det tar cirka 15 minuter att fylla i enkäten. Vi lottar ut VSD:s #minätutkin-t-skjortor och bokpaket från Vetenskapsbokhandeln bland dem som svarat.

Du kommer till enkäten för medlemmar i vetenskapliga samfund och forskare här (elektroniskt frågeformulär).

Med vår undersökning vill vi göra de vetenskapliga samfundens verksamhet mer synligt. Med hjälp av enkätresultaten utvecklar VSD också tjänsterna vi erbjuder samfunden. Enkätresultaten publiceras i en rapport som ges ut i VSD:s nätpublikationsserie våren 2022. Svaren behandlas anonymt. Efter studien arkiveras materialet i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Du kan läsa undersökningens dataskyddsbeskrivning på VSD:s webbplats (pdf).

Forskare Elina Late ger mer information (elina.late(at)tsv.fi).