Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2022 ordnas på nätet och i de tillfälliga lokalerna i Tölö

Nyheter   23.4.2021 13.54

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 20.1.2022 i Helsingfors centrum och Kronohagen. En del av evenemangen ordnas sannolikt också på nätet.

Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) koordinerar och de vetenskapliga samfunden producerar, ordnas nästa år på nätet och i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Tölö (Aalto-universitetet Tölö, Runebergsgatan 14–16). Programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2022 tas emot fram till 7.9.2021 via en programförslagsblankett (på finska).

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program välkomnas såväl föreläsningar och diskussioner som workshoppar och utställningspunkter. Också andra programformat kan fritt föreslås. Programhelheten önskas vara så mångvetenskaplig och mångsidig som möjligt.

Genom dörröppningen syns åhörare som följer en presentation.
Bild: Aino-Sofia Orjasniemi.

Vetenskapernas hus Vetenskapens natts genomförande på nätet i januari 2021 fick så bra feedback från samfunden som deltog i evenemanget, att det är beslutat att evenemanget också i framtiden ordnas delvis på nätet. Vetenskapernas hus Vetenskapens natt består i fortsättningen av fysiska evenemang, nätevenemang och hybridevenemang, i vilka det går att delta både fysiskt och på nätet.

De vetenskapliga samfunden kan skicka programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt som

  • ordnas enbart som fysiska evenemang i de tillfälliga lokalerna (t.ex. workshop eller utställningspunkt)
  • ordnas som fysiska evenemang i de tillfälliga lokalerna och strömmas direkt på nätet (t.ex. föreläsningar, diskussioner, debatter, frågesporter)
  • ordnas enbart på nätet, men ingår i Vetenskapernas hus programhelhet (t.ex. föreläsningar, diskussioner, debatter, frågesporter)

När programförslag utarbetas lönar det sig att beakta att Vetenskapernas hus Vetenskapens natts föreläsningar borde vara högst 30 minuter långa, medan diskussioner och workshoppar kan vara längre. Utställningsborden, där olika aktörer presenterar sin egen verksamhet och sitt vetenskapsområde, är i princip öppna för publiken kl. 17.00-21.00.

Vetenskapens natts popularitet har ökat enormt de senaste åren bland såväl besökarna som evenemangsarrangörerna. År för år fås mera programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt och en del måste lämnas utanför programmet. Om programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2022 meddelas senast 14.9.2021 till alla som skickat programförslag. Samtidigt skickas ett programutkast med tidtabell åt dem som valts till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program.

Efter programvalen har de programarrangörer som valts till programmet tid fram till 9.11.2021 att finslipa sin programinformation, emedan de programarrangörer som i programvalsprocessen avslagits kan fundera på ifall de vill ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt. Utöver sitt evenemangs program ansvarar Vetenskapens natts självständiga programarrangörer också för alla arrangemang kring evenemanget, såsom utrymmen och tidtabeller. Deadline för självständiga evenemangsarrangörers programinformation är densamma som för Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programarrangörer, alltså 9.11.2021.