Vetenskapsbokhandelns butik stänger från och med 6.4 tills vidare

Nyheter   30.3.2020 15.16   Uppdaterad 1.7.2020 9.36

Vetenskapsbokhandelns butik på Snellmansgatan stängs för att hindra spridningen av COVID-19 coronaviruset från och med måndagen 6.4.2020 tills vidare. Butiken stängs på fredagen 3.4.2020 kl. 16. Fram till fredagen är alla symtomfria kunder välkomna till Vetenskapsbokhandelns butik. Vår lokal är spatiös, så det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd och vi är extra noggranna med rengöringen av vår butik.

Stängningstidens slutliga varaktighet beror på eventuella kommande statsrådets riktlinjer samt hälsovårdsmyndigheternas och regionförvaltningsverkets föreskrifter.

Vetenskapsbokhandelns nätbutik www.tiedekirja.fi betjänar normalt även under undantagstiden.

Förfrågningar om publikationer kan göras direkt till Vetenskapsbokhandelns personal via e-post tiedekirja@tsv.fi och telefon 09 635 177 samt sociala medier. Noggrannare kontaktuppgifter till personalen hittar du under mellanbladet Kontakt.

Vi informerar om situationen genast då ändringar sker. Följ Vetenskapsbokhandelns webbsida och sociala medier Facebook, Instagram och Twitter.