VSD:s höstmöte ordnas 22.9.2021 kl. 15.00

Nyheter   10.8.2021 11.44   Uppdaterad 6.9.2021 12.04

Om coronasituationen tillåter ordnas VSD:s höstmöte 22.9 i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö (Runebergsgatan 14‒16). Alternativt kan mötet ordnas som ett Zoom-möte.

Om höstmötet ordnas som ett Zoom-möte, väljs styrelsemedlemmarna via en elektronisk blankett under tiden 17‒21.9.2021. Vi meddelar på VSD:s webbsidor och medlemssamfundens kontaktpersoner direkt hur mötet ordnas senast 3.9.2021. Mera information ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi).

Aalto-universitetets byggnad i Tölö.
Aalto-universitetets i Tölö huvudingång. Bild: Aalto-universitetet/Mikael Lindén.