VSD:s nya publikationsplattform Edition.fi för spridning av öppna böcker på kommande

Nyheter   18.5.2020 13.41   Uppdaterad 1.7.2020 9.40

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har i drygt ett år förberett en systertjänst till Journal.fi-plattformen som de vetenskapliga samfunden kan använda för publicering av öppna monografier och samlingsverk.

Den nya tjänsten har fått namnet Edition.fi och ska öppnas efter sommaren. Plattformen bygger på Open Monograph Press -systemet som grundar sig på långt samma lösningar som Open Journal Systems som brukas i Journal.fi-tjänsten.
 
I tjänsten skapas en egen hemsida för varje publicerande samfund, och innehållsproduktionen är på samfundets eget ansvar. Tjänsten kan också användas för det redaktionella arbetet och referentgranskning av böcker. VSD erbjuder tekniskt stöd och anvisningar för användning av systemet.
 
Samfunden kan lägga till sina böcker i tjänsten efter eget omdöme, men alla som läggs till ska vara omedelbart öppna. Samfundet kan alltså publicera sina böcker i tjänsten även retroaktivt. I anslutning till böckernas beskrivningsuppgifter kan läggas en länk till var boken kan köpas i tryckt form.
 
Tjänsten är gratis för VSD:s medlemssamfund. Intresserade kan ta kontakt med planerare Antti-Jussi Nygård (antti-jussi.nygard(at)tsv.fi). För andra öppnas tjänsten senare enligt en skild prislista.

Edition.fi-tjänstens logo.