Tillgänglighetsrespons

Med denna blankett kan du ge respons gällande tillgängligheten på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats. Meddela din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig.

Personuppgifter som du ger på blanketten kan ses av dem som uppdaterar webbsidorna. Vi använder dina kontaktuppgifter endast för att svara på dina frågor. Uppgifterna sparas endast så länge som det är nödvändigt för den respons du givit, efter vilket de raderas.