Publikationslagret

Publikationslagret tar hand om lagringen av 153 samfunds publikationer, förpackning och postning av Vetenskapsbokhandelns postförsäljning, bytescentralens försändelser och samfundens övriga publikationspostning.

Lagret är öppet mån-fre klo 9-16.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
Lastbryggan: Österstigen 7, 00930 Helsingfors

Karta

Centralen (09) 228 691
Telefon (09) 228 69 251
E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Uppdaterad 5.9.2019 9.59