Beviljade understöd

Beviljade understöd för de vetenskapliga samfundens för publikationsverksamhet och internationell verksamhet.

Beviljade understöd (på finska)

Uppdaterad 30.12.2021 11.08