Vetenskapssamfundets förtjänsttecken

Vetenskapliga samfundets delegation och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf har grundat år 2012 vetenskapssamfundets förtjänsttecken. Arbetstagaren kan efter 20 års tjänst få ett förtjänsttecken i silver och efter 30 år ett förtjänsttecken i guld. Tecknet är inte menat att beviljas åt personer som har fått statens förtjänsttecken för 30-årig tjänst.

Kriterier för godkännandet av förtjänsttecknet

 • Vetenskapssamfundets förtjänsttecken kan beviljas åt en arbetstagare inom vetenskapssamfundet.
 • Som vetenskapssamfund ses universitet, vetenskapsakademier, vetenskapliga föreningar, Vetenskapliga samfundens delegation och UNIFI, vilka kan avlägga förslag på beviljning av förtjänsttecknet åt deras personal.
 • Förtjänsttecknet beviljas åt en person som är i tjänst, föreslagen av arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar tecknet.
 • Som en godtagbar tjänstetid anses tjänst- eller arbetsavtalsförhållande t.ex. inom samfundet. Arbetsavtal i utländska universitet och forskningsanstalter godkänns som tjänstetid, då det är tydligt dokumenterat. 
 • Till tjänstetiden räknas inte över en månads ständig tjänsteledighet (studiefrihet, alterneringsledighet). Mamma-, pappa- och föräldraledighet minskar inte den godkända arbetstiden för förtjänsttecknet.
 • Tecknet är inte ämnat åt personer i förtroendeuppdrag, såsom personer inom de vetenskapliga samfundens styrelse.

Ansökning och godkänningsprocess

 • Tecknet ansöks 15.8−30.9 till de tjänstemän vars arbetstid fylldes upp under det föregående årets gång.
 • Besluten görs senast den 15 november.
 • Efter det här postas tecknen och diplomen samt bruksanvisning till arbetsgivaren, som kan ordna en utdelningstillstälning på det sätt som denne själv önskar.
 • Ansökningen görs till Vetenskapliga samfundens delegation elektroniskt med en blankett (på finska), dit ett användarnamn behövs.
 • Ansvaret för att den begärda informationen är korrekt, medräknat den arbetstid som behövs för att få ett förtjänsttecken, finns hos arbetsgivaren som ansöker om förtjänsttecken.
 • Den sökande organisationen har skäl att komma överens om vem eller vilka som kan göra ansökningen.

Pris

Hopeinen pyöreä ansiomerkki jossa on puna-keltainen nauha.
Förtjänsttecken i silver 45 €

Kultainen pyöreä ansiomerkki jossa on puna-keltainen nauha.
Förtjänsttecken i guld 60 €

Fodral 3 €
Härtill faktureras postkostnader. Helsingfors universitets tecken kan skickas via universitetets interna post.  

Användning av förtjänsttecknet

Förttjänsttecknet används vid vetenskapssamfundets fester, fäst vid dräktens vänstra sida. Om statliga och allmänna förtjänsttecken inte bärs på tillställningen, fäster männen förtjänsttecknet på jackans vänstra sida, ovanför bröstfickan, så att silkrosettens ändor är vid ficköppningens nedre kant. Tecknets mittstreck går på fickans mittlinje. Fickduk rekommenderas inte att använda samtidigt som man bär förtjänsttecken. Kvinnor fäster förtjänsttecknet på dräktens vänstra sida i brösthöjd på samma plats som mannen. Vid tillställningar där man bär statliga och andra allmänna förtjänsttecken, placeras vetenskapssamfundets förtjänsttecken under de tecken som är fästa med band.

Uppdaterad 29.2.2024 8.17