Arkiv

6.9.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2019 medlemssamfund är Sällskapet för framtidsstudier.

4.9.2019

VSD fick sin början av nio vetenskapliga samfund år 1899. Nu, 120 år senare, vill vi genom kampanjen Varför vetenskapligt samfund? lyfta fram de vetenskapliga samfundens betydelse för samhället och samfundens medlemmar.

14.8.2019

Ett centralt syfte med förnyelsen är att öka igenkännbarheten av arbete som görs på VSD som just delegationens verksamhet.

14.8.2019

VSD:s höstmöte hålls måndagen den 23.9.2019 på Vetenskapernas hus. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter via en webblankett öppen till 16.9.2019.

5.8.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2019 medlemssamfund är Donnerska institutet.

1.7.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2019 medlemssamfund är Finnish Bone Society ry (FBS).

19.6.2019

Vetenskapliga samfundens delegation ordnar en vetenskapsfototävling för nya, tidigare opublicerade vetenskapsfotografier. Se finalistbilderna och rösta fram publikens favorit.

4.6.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2019 medlemssamfund är Finska Historiska Samfundet.

2.5.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2019 medlemssamfund är Prologos rf.

4.4.2019

Syftet med initiativet är att stöda växelverkan mellan vetenskap och samhälle, beaktandet av flerspråkighet i bedömning, uppskattning och finansiering av forskning, samt att säkra de flerspråkig vetenskaplig kommunikation främjande nationella vetenskapstidskrifternas och -förlagens verksamhet.

Pages