Arkiv

3.12.2019

Vetenskapens egna stadsevenemang Vetenskapens natt ordnas i Helsingfors centrum och Kronohagen på torsdagen 16.1.2020.

2.12.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers 2019 medlemssamfund är The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) rf.

21.11.2019

Vetenskapsfototävlingens vinnare tillkännagavs vid Vetenskapliga samfundens delegations 120-års jubileumsmottagning 23.9.2019 i Vetenskapernas hus.

21.11.2019

Finländarna litar på vetenskapen och vetenskapsorganisationer, vetenskapens image är bra och vetenskap intresserar visar den färska Vetenskapsbarometern.

6.11.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Novembers 2019 medlemssamfund är Historian Ystäväin Liitto.

25.10.2019

Professor Mikael Fogelholm belönades för sitt akademiska arbete genom vilket han främjat anordnandet av internationella vetenskapskongresser i Finland. Pristagaren valdes av VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen.

10.10.2019

Directory of Open Access Journals (DOAJ) och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har startat ett pilotprojekt, vars mål är att befrämja registreringen av referentgranskade open access-tidskrifter som utges i Finland i DOAJ-databasen.

2.10.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2019 medlemssamfund är Finländska Föreningen för Stadsforskning.

26.9.2019

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 23.9.2019 behandlades stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 och val av revisorer.

24.9.2019

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) Kordelins vetenskapspris utdelades 23.9 på VSD:s 120-års jubileumsmottagning i Vetenskapernas hus.

Pages