Föreslå medlem och suppleant till VSD:s styrelse 11.8–15.9.2021

Nyheter   10.8.2021 11.29   Uppdaterad 23.9.2021 13.18

VSD:s medlemssamfund kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och suppleanter innan höstmötet via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida 11.8-15.9.2021. Samfundet bakom förslaget ska delta i höstmötet för att bekräfta kandidaturen.

I VSD:s styrelse frigörs för perioden 2022–2024 fyra platser. Eftersom det är osäkert om mötet kan hållas fysiskt på en plats ber vi att webblanketten används för kandidatnominering. Blanketten är öppen från 11.8 klo 8.00 och stängs 15.9.2021 kl. 16.00.

Förslag till styrelsemedlem görs via en webblankett:

Förslagsblankett på finska (blanketten är stängd)

Förslagsblankett på svenska (blanketten är stängd)

Gjorda förslag samlas och publiceras på VSD:s webbsidor:

Sammandrag på finska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Sammandrag på svenska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Förslag som gjorts på nätet kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats. Bekanta dig med medlemmarna och suppleanterna i VSD:s styrelse år 2021 på VSD:s webbsida. Mer information om uppställningen av kandidater ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.