Föreslå medlem och suppleant till VSD:s styrelse 12.8–16.9.2020

Nyheter   20.8.2020 12.31   Uppdaterad 2.10.2020 10.01

Medlemssamfunden kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar innan höstmötet via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida 12.8-16.9.2020. Uppmärksamma att samtidigt ska även en personlig suppleant till kandidaten föreslås.

Årets 2020 höstmöte ordnas på beslut av VSD:s styrelse undantagsvis som e-postmöte 17–25.9.2020. Beslutet grundar sig på undantagslagen om föreningars möten som riksdagen godkände 24.4.2020. Närmare information om e-postmötet, mötets beslutsfattande och valet av styrelsemedlemmar finns i en skild nyhet om höstmötet och i mötesmaterialet.

Förslagen till styrelsemedlemmar ska göras innan höstmötet

I styrelsen frigörs för åren 2021–2023 tre platser. Förslagen ska göras via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida från 12.8 kl. 8.00 och stängs 16.9 kl. 16.00. På grund av mötesarrangemangen kan förslag till styrelsemedlemmar göras bara innan höstmötets e-postmöte öppnas. Uppmärksamma att samtidigt ska även en personlig suppleant till kandidaten föreslås. Kandidaternas och deras suppleanters namn publiceras på webbsidorna alltefter som förslag har gjorts. Kandidatlistan skickas till samfundens kontaktpersoner 17.9.

Förslag till styrelsemedlem görs via en webblankett:

Förslagsblankett på finska (blanketten är stängd)

Förslagsblankett på svenska (blanketten är stängd)

Gjorda förslag samlas och publiceras på VSD:s webbsida:

Sammandrag på finska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Sammandrag på svenska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Samfundet bakom förslaget ska delta i e-postmötet för att samfundets förslag kan godkännas. Förslag som gjorts på nätet kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats.

Bekanta dig med medlemmarna och suppleanterna i VSD:s styrelse år 2020 på VSD:s webbsida.

Mer information om uppställningen av kandidater ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.