Vetenskapsbokhandelns 30 år

Nyheter   16.11.2017 11.54   Uppdaterad 1.12.2017 14.10

Vetenskapsbokhandeln är en försäljningsutställning för Vetenskapliga samfundens delegations medlemssamfund, som öppnades 18.11.1987 i f.d. Helsingfors universitets träslöjdverkstads utrymmen på Kyrkogatan 14 i Kronohagen. Innan dess sköttes försäljningen i VSD:s publikationslager på Fredsgatan 15, där försäljningstiden var begränsad. Under butikens första månader var den öppen bara några timmar om dagen, men när öppettiderna förlängdes fr.o.m. år 1988, började även allmänheten småningom hitta till Vetenskapsbokhandeln. 

På 1990-talet tog Vetenskapsbokhandeln steget in i modern tid då datorerna ersatte rutpapperet. Vid samma tider inledde de idag redan traditionella bokmässorna sin verksamhet. Vetenskapsbokhandeln har från början aktivt deltagit i Åbo bokmässan och Gamla litteraturens dagar i Vammala. I butiken börjades också en årlig höstrea, som växte under 1990-talet till ett synnerligen livligt försäljningsevenemang. Höstens viktigaste mässevenemang, Helsingfors bokmässa, startade år 2001, och även den har Vetenskapsbokhandeln deltagit i alltsedan början.

På våren 2015 öppnades den nya nätbutiken, som har ökat Vetenskapsbokhandelns internationella kändhet. Vetenskapsbokhandeln flyttade på sommaren 2014 till en ny lokal på Snellmansgatan 13. Det nya utrymmet har möjliggjort ordnandet av olika litteraturevenemang, utöver vilka vi har fått njuta av musik och konst.

Vetenskapsbokhandelns urval är mångsidigt och omfattande. Hyllorna är fulla av forsknings- och vetenskapslitteratur, men också intressanta biografier och naturguider. Vi satsar också särskilt på utvecklingen av nätbutiken och försäljning vid evenemang. Vetenskapsbokhandelns försäljningspunkt kommer alltså att finnas på allt flera evenemang runtom i Finland!