VSD:s höstmöte och Vetenskapernas hus inflyttningsfest 21.9.2022

Nyheter   14.6.2022 11.24

VSD:s höstmöte ordnas onsdagen 21.9.2022 i det grundrenoverade Vetenskapernas hus, såvida inte mötet flyttas till nätet på styrelsens beslut. Styrelsen fattar beslut om hur mötet ordnas senast 1.9. Efter höstmötet firas öppnandet av Vetenskapernas hus med en inflyttningsfest.

VSD:s höstmöte ordnas onsdagen 21.9.2022 i det grundrenoverade Vetenskapernas hus. Alternativt kan höstmötet ordnas som ett Zoom-möte ifall läget så kräver. VSD:s styrelse fattar beslut om hur mötet ordnas senast vid sitt möte 1.9.2022.

Aula i Vetenskapernas hus.

Bild: Arno de la Chapelle.

Vid höstmötet väljs VSD:s styrelsemedlemmar och suppleanter för perioden 2023–2025. Kandidatnomineringen börjar på VSD:s webbsidor 11.8.2022 och slutar 15.9.2022. Läs mer om kandidatnominering i VSD:s webbnyhet.

Om höstmötet ordnas via Zoom väljs styrelsemedlemmarna via en elektronisk blankett under tiden 16‒20.9.2022. Vi meddelar medlemssamfundens kontaktpersoner direkt och på VSD:s webbsidor hur mötet ordnas så snabbt som möjligt efter att beslutet fattats. Mer information fås av verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi).

Efter höstmötet firas färdigställandet av Vetenskapernas hus grundrenovering och ibruktagandet av lokalerna med en inflyttningsfest. Inbjudan till inflyttningsfesten skickas i slutet av augusti och om evenemanget påminns även i höstmöteskallelsen.

Små cocktailbitar på en bricka.

Bild: Sander Dalhuisen / Unsplashed.