Ansökning av märket

Förläggare som i Finland utövar regelbunden vetenskaplig publiceringsverksamhet kan ansöka om användningsrätt till märket för kollegial granskning genom att fylla i ansökningsblanketten nedanför.

Innan ifyllande av ansökan lönar det sig för ansökaren att försäkra sig om att det på publikationsseriens eller förläggarens www-sidor finns en tillräckligt noggrann beskrivning av dess praxis kring kollegial granskning.

Användning av märket är kostnadsfritt och är inte förknippat med några medlemskapskrav. Förläggaren behöver inte vara enkom inriktad på vetenskaplig publicering, utan till exempel allmänna förlag kan ansöka om användningsrätt till märket för sitt vetenskapliga författarskap.

Användningsrätt kan sökas endera för en publikationsserie eller en bokförläggare

  •  I första hand för en enskild publikationsserie, i vilken det regelbundet publiceras kollegialt granskade artiklar eller böcker
  • För en bokförläggare, som publicerar kollegialt granskade monografier och sammelverk enskilt och inte i publikationsserier

Vetenskapliga förläggare, som publicerar kollegialt granskade skrifter både i och utanför serier, kan ansöka om användningsrätt till märket både för sina publikationsserier och de enskilda verken genom att fylla i båda ansökningsblanketterna.

Ansökningarna eftersträvas att behandlas på 1–2 månader.

Alla fält är obligatoriska.

Kontaktpersonens uppgifter:

Uppgifter om publikationsserien:
(Användningsrätt söks skilt för alla publikationsserier, i vilka kollegialt granskade artiklar eller böcker publiceras regelbundet)

Kontaktpersonens uppgifter:

Bokförläggarens uppgifter:

Förläggare förbinder sig att följa:

Förläggare förbinder sig att främja i sin egen verksamhet principer förenliga med:

Uppdaterad 25.6.2020 13.38