Nättjänster

VSD stöder sina medlemssamfund i nätpublicering genom att erbjuda förvaltningstjänster vid publicering av sidorna, samt planerings- och verkställingstjänster för hemsidorna. Tjänsterna finns på VSD:s egna servrar i Helsingfors. I början vägleder vi vid användningen kostnadsfritt, mera ingående skolningar kan man komma överens om.

För medlemssamfundens bruk finns två nättjänstpaket, ett kostnadsfritt startpaket och ett prisbelagt grundpaket.

Startpaket (avgiftsfri)

 • Adressen är i formen www.protsv.fi/samfundets_namn
 • 500 MB utrymme för hemsidor (mer vid behov)
 • FTP-lösen för överföring av hemsidorna
 • Användningsmöjligheter av skript (PHP och Perl)
 • Daglig säkerhetskopiering av data
 • Inga MySQL-databasmöjligheter

Grundpaket (egen domän, 40€/år + möjliga domänavgifter)

Utöver samma egenskaper som startpaketet:

 • Förvaltning av domänen vid VSD:s server enligt avtal
 • MySQL databas, möjliggör t.ex. användning av publiceringsprogram (WordPress, Drupal o.s.v.)
 • 10 e-postlådor (POP3, IMAP4 och WebMail-stöd)
 • Användarstatistik

Vid behov tar vi hand om registreringen av er domän (domain, t.ex. www.samfundets_namn.fi). Om ni skaffar domänen på egen hand, ta på förhand kontakt med oss vid inrättningen av de namn- och e-posttjänster som behövs. Domänen kan vara inhemsk .fi eller internationell (t.ex. .com, .net eller .org). Förutom grundpaketets årsavgift debiterar VSD domänens årsavgift av medlemssamfundet utan tillagda kostnader. Till exempel fi-domänens årsavgift är år 2018 9€/år.

Övriga (prisbelagda)

 • webbsidornas planering, verkställande och upprätthållning
 • Uppdatering av sidorna och upprätthållningsarbeten angående användningen av nätet
 • Förnyande av sidorna så att de är publiceringssystemsbaserade (t.ex. Drupal)
 • Skolningar

Tjänstens prislista fr.o.m. 1.1.2024

 • Hemsidornas huvudpaket 40€/år
 • timlönsarbete 40€/h (t.ex. uppdatering av sidor, skolning och projektarbeten)

Mer information

IT-chef Jani Laatikainen, tfn (09) 228 69 220, e-post jani.laatikainen(at)tsv.fi
IT-specialist Mikko Huldin, tfn (09) 228 69 233, e-post mikko.huldin(at)tsv.fi

Uppdaterad 3.1.2024 16.04