Publikationernas publiceringstjänster

Vi hjälper medlemssamfunden i alla frågor angående produktion av publikationer (tryckta och elektroniska). Vi kan konkurrensutsätta samfundets trycknings- och layoutarbete samt skapa böckernas layouter.

Med konkurrensutsättning kan samfundet uppnå besparingar, eftersom vi centraliserar tryckningsarbeten. Medlemssamfundet har ändå alltid beslutanderätt angående sina egna ärenden. Vid behov ger vi skolning om användning av publiceringsprogram och ger även övrigt stöd i publiceringsärenden.

Det är bra att komma överens om arbeten i god tid, eftersom det lätt händer att arbete hops inför långa lov. Tidningslayouter kan vi tyvärr inte göra.

Mer information: redaktör Tiina Kaarela tiina.kaarela(at)tsv.fi

Uppdaterad 23.6.2015 13.46