Varför vetenskapligt samfund?-kampanjen firar 120-åriga VSD och vetenskapliga samfund

Nyheter   4.9.2019 15.24   Uppdaterad 3.8.2020 14.24

Vetenskapliga samfundens delegation fick sin början av nio vetenskapliga samfund år 1899. Nu, 120 år senare, vill vi genom kampanjen Varför vetenskapligt samfund? lyfta fram de vetenskapliga samfundens betydelse för vetenskapen, samhället och samfundens medlemmar.

Vetenskapliga samfundens delegation har verkat för vetenskapen och de vetenskapliga samfunden alltsedan år 1899. Nio vetenskapliga samfund var med och grundade VSD, vars uppgift var att förvalta samfundens bibliotek och de för samfunden ämnade lokalerna i det så kallade Pöllölä-huset på Kaserngatan i Helsingfors. 120 år senare hör mer än 280 medlemssamfund som representerar många olika vetenskapsområden till VSD. Sammanlagt har dessa medlemssamfund ungefär 250 000 personmedlemmar. Under 120 år har VSD:s verksamhet vuxit med åtskilliga nya uppgifter och tjänster, och dess betydelse inom vetenskapspolitiken, vetenskaplig kommunikation och som vetenskapens förespråkare är stor.

För att fira VSD beslöt vi att under september genomföra en kampanj vari man kan stanna upp och tänka över de vetenskapliga samfundens samhälleliga och mänskliga betydelse. Vår kampanj går under namnet Varför vetenskapligt samfund? Denna fråga söker vi svar på och hoppas att få svar som inspirerar till att ta del av vetenskap och vetenskapliga samfund. Vi har bett sex medlemmar av vetenskapliga samfund – experter och hobbyister – att svara på frågan och delar deras svar i våra kommunikationskanaler. Dessutom utmanar vi varje vän av vetenskap, vetenskapliga samfund och medlemmar av dessa samfund att berätta om sin upplevelse av eller syn på varför vara med i ett vetenskapligt samfund eller vilken betydelse ett vetenskapligt samfund har för en själv, samhället eller vetenskapen. Vi delar alla deltagarnas svar i VSD:s kanaler under september. Vi hoppas på så många deltagare som möjligt i utmaningen #SiksiTieteellinenSeura. Läs mera här (på finska) och delta!

VSD:s jubileumsmånad kulminerar i en tillställning för inbjudna gäster i Vetenskapernas hus 23.9.2019. Då visas VSD 120 år-festvideon för första gången samt offentliggörs vinnarna av VSD:s Kordelins pris och VSD:s nationella vetenskapsfototävling. Efter festen öppnas en vetenskapsfotoutställning i Vetenskapernas hus med över 20 verk som deltog i tävlingen.

Följ med VSD:s festyra via VSD:s Facebooksida samt Twitter, och beställ VSD:s nyhetsbrev, av vilken det första numret skickas ut vecka 39.

Kampanjens hashtaggar i sociala medier är:

#TSV120

#SiksiTieteellinenSeura

Mer information om kampanjen och utmaningen: evenemangs- och kommunikationskoordinator Kaisa Kivipuro, kaisa.kivipuro(at)tsv.fi