VSDs verksamhetsberättelse 2017 publicerad

Nyheter   1.6.2018 10.30   Uppdaterad 1.6.2018 12.12

Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelse för år 2017 har publicerats och kan läsas i sin helhet på finska på sidan https://www.tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat. Året har inrymt nya tjänster och samarbeten, evenemang, prisutdelningar och beredning av en ny strategi. Här nedan ett plock ur verksamheten:
 

 • Journal.fi-tjänsten öppnades, vilket firades 24.1. Tjänsten utvecklades inom det för Vetenskapliga samfundens delegation och Nationalbiblioteket gemensamma projektet Kotilava (Hemvett), som var en del av projektet Öppen vetenskap och forskning (ATT).
   
 • Vetenskapsbokhandeln firade 30 år. Försäljningsutställningen började sin verksamhet 18.11.1987 och idag ordnas flera evenemang i butiken belägen i Kronohagen medan nätbutiken betjänar kunderna dygnet runt.
   
 • Vetenskapsdagarna ordnades 11-15.1.2017 och samlade 15 000 besökare. VSD medverkade även i Forskarnatten som ordnades 29.9.2017 i 14 städer och samlade 24 000 besökare. Vetenskapens natts attraktion var deckarrundan ”Kadonneen kirjan metsästys” i Kronohagen, vars manus Virpi Hämeen-Anttila hade skrivit.
   
 • Marjo Laitilas och Vesa Puuronens verk ”Yhteiskunnan tahra?” valdes till Årets vetenskapsbok 2016, och docent Pia Siljander till Årets vetenskapskongresspåverkare 2017.
   
 • Enheten för nättjänster fortsatte utvecklandet av samfundsportalen, dokumenthantering och ansökningssystemet för statens understöd. Tidskriften Tieteessä tapahtuu fick en ny redaktionsnämnd för åren 2017-2019. Den tryckta tidskriftens prenumerationer har ökat och webbsidorna besöks aktivt.
   
 • Nya samarbetspartner var Grankulla musikfest med programplanering och UNIFI gällande diskussioner om främjandet av öppen vetenskap och forskning. Strategiprocessen fortsatte och VSD skickade en medlemsenkät samt ordnade workshoppar för att höra sina medlemssamfunds åsikter.