Strategi

Vetenskapliga samfundens delegation har utarbetat en strategi för åren 2019-2023. VSD:s vision är att tillsammans med sina medlemssamfund utveckla ett öppet och starkt vetenskapssamfund. Som VSD:s värden definieras öppenhet, tillförlitlighet, oberoende och gemenskap. Strategiperiodens tyngdpunkter är att:

  • stärka medlemssamfundens identitet
  • främja en nationell verksamhetskultur inom den öppna vetenskapen
  • utveckla medlemssamfundens öppna publicering
  • bredda publikunderlaget för VSD:s evenemang och tjänster riktade till allmänheten

Bekanta dig med hela strategin PDF icongenom att ladda ner den (pdf).

Uppdaterad 31.7.2020 13.03