Verksamhetsberättelse

I Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelser berättas om verksamheten under kalenderåret. Med finns information om bland annat om sakkunnigarbete som delegationen gör, vetenskapskommunikation, pris som VSD utdelar och tjänster för medlemskåren. I verksamhetsberättelserna berättas också om Forskningsetiska delegationens och Delegationens för informationsspridning verksamhet i sammandrag. Verksamhetsberättelserna finns bara på finska.

År 2019 firades Vetenskapliga samfundens delegations 120-årsjubileum och publicerades undersökningen Tieteelliset seurat Suomessa 2018, i vilken kartlades en helhetsbild över VSD:s medlemssamfund, deras nuvarande tillstånd och framtidsutsikter. I verksamhetsberättelsen fokuseras också på arbetet för främjandet av öppen vetenskap, öppen publicering och ansvarsfull forskning som gjorts i samarbete inom VSD. Dessutom samlar verksamhetsberättelsen prestationer av VSD:s vetenskapsevenemang och vetenskapskommunikation år 2019.

PDF iconVerksamhetsberättelse för år 2019 (pdf).

Tidigare verksamhetsberättelser finns att läsa på den finska sidan.

Uppdaterad 31.7.2020 13.59