Arbetsutskottet 2024

Arbetsutskottets sammansättning år 2024:

Professor Petri Karonen, ordförande
Docent Emilia Palonen, vice ordförande
Professor Outi Fingerroos
Professor Jukka Mähönen
Professor Heta Pyrhönen

Uppdaterad 9.1.2024 13.35