Arbetsutskottet 2022

Arbetsutskottets sammansättning år 2022:

Professor Ulla-Maija Forsberg, ordförande
Professor Cecilia af Forselles, vice ordförande
Professor Petri Karonen
Docent Panu Nykänen
Docent Emilia Palonen

Uppdaterad 30.12.2021 11.37