Arbetsutskottet 2020

Arbetsutskottets sammansättning år 2020:

Professor Ulla-Maija Forsberg, ordförande
FD Cecilia af Forselles, vice ordförande
Professor Petri Karonen
Docent Panu Nykänen

Uppdaterad 18.9.2020 15.01