Sällskapen

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur betjänar i första hand VSD:s medlemssamfund och andra utgivarorganisationer genom att sköta deras internationella skriftutbyten och skicka recensionsexemplar. Bytescentralen skickar enligt avtal också gåvoförsändelser. För denna tilläggstjänst debiteras kostnaderna.

Utgivarna kan be om statistiska uppgifter. De kan också komma med förslag om material som de önskar att anskaffas samt påverka var det inkommande materialet placeras.

Utgivaren kan på vissa villkor ingå avtal med bytescentralen om handhavandet av byten. I avtalet överenskommes om materialet som överlåts för byte, det erhållna bytesmaterialets placering samt om tillvägagångssätt vid knytandet av bytesförbindelser. Bytescentralen står för bytesverksamhetens kostnader.

Uppdaterad 14.1.2022 14.58