Biblioteken

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur förvärvar utländsk vetenskaplig litteratur genom byte. Finländska vetenskapliga bibliotek får önskade utländska publikationsserier enligt överenskommelse. Bytescentralens tjänster är avgiftsfria för mottagarbiblioteken. Bytescentralen tar gärna emot förslag angående anskaffning av serier.

Tillgängliga publikationer

Biblioteken kan själva granska på webbsidorna publikationer som är tillgängliga. Sök eller bläddra:
tidskrifter och serier
monografier

Material som biblioteken mottar

Bytescentralen har en egen databas som lämpar sig för ankomstbevakningen. Biblioteken kan granska de serier som erhålls antingen enligt serie eller mottagarbibliotek. Gå till databasen här.

Om en bytesserie inte erhållits eller delar av den saknas reklameras den. Reklamationen syns i seriens uppgifter på webbsidan. Vi reklamerar naturligtvis även på bibliotekets begäran.

Uppdaterad 6.3.2023 9.07