Söktjänsten LUMI

LUMI är en söktjänst för utländska webbpublikationer.

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur har samlat information om parallella webbversioner av de tryckta utländska bytespublikationerna. Uppgifterna om webbversionerna har förmedlats åt de bibliotek som mottar publikationerna, samt till de bytande samfunden då bytet upphör. Dessa uppgifter kan nu hittas i LUMI.

Sökandet efter utländska vetenskapliga (webb)publikationer blir lättare när det går att bläddra i en geografiskt sett omfattande samling på en sida. Om den i LUMI hittade publikationen inte är öppet tillgänglig eller man vill komma åt den tryckta versionen, kan man sannolikt hitta den i någon av de inhemska vetenskapliga bibliotekens samling. De retroaktivt digitaliserade publikationerna som finns i listan kompletterar bibliotekens tryckta samlingar.

LUMI är inte en tjänst lik DOAJ, i vilken tidskrifternas kvalitetskriterier granskas och öppenheten är strikt definierad. I LUMI finns allt från årsberättelser och materialsamlingar till referentgranskade tidskrifter, och återspeglar som sådan den finländska forskningens globala kontakter och nätverk som uppstått genom publikationsutbyte.

Webbpublikationerna som finns i listan är i huvudsak fritt tillgängliga, endera omedelbart eller med fördröjning. Graden av öppenhet varierar ändå mellan publikationerna och med finns också så kallade hybridtidskrifter, alltså prenumerationsbaserade tidskrifter i vilka en del av artiklarna är fritt tillgängliga. Listan utökas och uppdateras i samband med bytesverksamheten och utifrån användarfeedback.

Sök publikationer i LUMI.

Uppdaterad 7.7.2021 11.31